17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl - Czyste Miasto

 
 
Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (199,27KB)

 

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 18.01.2021 r. nabór wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl. Szczegóły w załączonym niżej pliku:

 
 
 
PDFPoradnik dla mieszkańców Miasta (4,99MB)

Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.

Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.

Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.

Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.

Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

 • biohazard-24049_1280.png Ogłoszenie - usuwanie wyrobów azbestowych 02-01-2023 08:54

  Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 02.01.2023 r.  nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie w roku 2023  dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl.

 • Bezpieczeństwo ekologiczne.jpeg Bezpieczeństwo Ekologiczne – nasza wspólna sprawa - Video 20-09-2022 14:26

  W związku z realizacją przez Miasto Przemyśl projektu pn. "Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – jako uzupełnienie działań w zakresie edukacji bezpieczeństwa ekologicznego powstały trzy materiały wideo, w których chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom naszego miasta jak możemy wspólnie dbać o środowisko. Na zlecenie Miasta Przemyśla, Fundacja Odzyskaj Środowisko przygotowała trzy filmy o charakterze edukacyjnym adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 • Porozumienie Czyste Powietrze 11-10-2022 14:11

  W związku z zawartym pomiędzy gminami Porozumieniem Czyste Powietrze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zostało złożonych łącznie 180 wniosków,   na łączną kwotę  2 690 967,43 zł

 • OBOWIĄZKOWA.png Obowiązkowa deratyzacja obiektów na terenie Miasta Przemyśla 25-08-2022 08:38

  W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, mają obowiązek w dniach od 1 października do 31 października 2022 r. przeprowadzić deratyzację swoich obiektów. 

 • SKM_C454e22080111330-1.jpeg Segregacja odpadów ze styropianu 02-08-2022 08:47

  Styropian to tworzywo sztuczne – w większości wypadków powinien więc trafić do kosza z metalami i tworzywami sztucznymi. Jednak nie zawsze – w przypadku styropianowych opakowań po jedzeniu, jeżeli są mocno zabrudzone, a zwłaszcza zatłuszczone, wówczas należy wyrzucić je do odpadów zmieszanych. Z kolei opakowania styropianowe dużych rozmiarów, jak te po telewizorach, pralkach, czy lodówkach, należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeżeli zaś posiadamy niewykorzystany styropian budowlany, powinien on zostać odebrany przez firmę wywożącą odpady poremontowe.

 • listy_25.jpeg Finał VI edycji konkursu “Listy dla ziemi” 03-06-2022 13:35

  W sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 2 czerwca odbył się finał i ogłoszenie wyników VI edycji Konkursu "Listy dla Ziemi". Konkurs jest organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 • zdjęcie pojemników na śmieci różnych kolorów Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 28-04-2022 12:39

  Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). 04-08-2021 13:45

  Abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wprowadzi do obowiązku prawnego również zestawy działań służących poprawie stanu wód, także przypisane wprost jednostkom samorządu terytorialnego. Więcej informacji o rodzajach działań naprawczych oraz mapy, pokazujące rozmieszczenie na tle kraju jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, którym przypisano działania naprawcze, znajdą Państwo w przekrojowym artykule na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350

  Więcej o konsultacjach społecznych IIaPGW w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

   

 • earth-4871137_1920.jpeg Gdzie popadnie wyrzucasz śmieci? Odwieź je do PSZOKU! Zrób to dla siebie i dla swoich dzieci! 20-04-2021 11:22

  Właściwie nie ma tygodnia, w którym nie dowiadywalibyśmy się o wyrastających jak grzyby po deszczu dzikich wysypiskach śmieci. Nasze miasto jest sukcesywnie zaśmiecane. Można odnieść wrażenie, że części przemyślan nieszczególnie zależy na tym, aby ich najbliższe otoczenie było czyste, przyjazne, zachęcające do spacerów i pokazywania go z dumą osobom odwiedzającym prastary gród nad Sanem.

 • recycle-24543_1280.jpeg Punkt PSZOK nieczynny w Wielką Sobotę 26-03-2021 09:15

  Uprzejmie informujemy, że (...)

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 27-02-2015
Modyfikował: Damian Molter | Data modyfikacji: 22-05-2023 12:49