18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skargi i Wnioski

W sprawach dot. skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przyjmują:

Prezydent Miasta 
Zastępca Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta 
Skarbnik Miasta

we wtorki – w godzinach od 9.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta Miasta (sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta, Rynek 1, I p. pok. nr 5, tel. 16 678 23 41).


Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2014 09:20
Modyfikował: Dominika Hajduk | Data modyfikacji: 06-08-2019 14:44