18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej

    Program "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" jest instrumentem polityki rodzinnej samorządu Miasta Przemyśla wpływającym na polepszenie życia rodzin, na ukształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.

    Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

Celami Programu są:

1.  wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
2.  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
3.  ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu
     i rozrywki.

 

  • Karta Przemyska Rodzina 3+ 20-11-2013 09:54

    Karta Przemyska Rodzina 3+ została przyjęta zarządzeniem Nr 478/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30.12.2011r.  Wydawana jest w ramach realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (tekst jednolity: uchwała nr 233/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013r. Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 285, zm. z 2014r. poz. 2032 i z 2014 poz. 2705).

  • Katalog ulg i zwolnień. 17-06-2014 14:00

    W tym miejscu można się zapoznać z katalogiem ulg i zwolnień dla dużych rodzin. Zawarte zostały informacje zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. 

  • Podmioty przyjazne dużym rodzinom 20-11-2013 11:37
Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2013 11:45
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 05-03-2015 14:00